Privacy Nexus Update - Redesign Interface

Redesign Interface                                                              

Een grote verandering dit keer: de interface van Privacy Nexus heeft een update gekregen! Dit betekent dat je vanaf heden de menubalk bovenaan je scherm kunt vinden, in plaats van aan de linkerkant.

Het is goed om te weten dat er geen dingen verdwijnen, er komen enkel wat extra dingen bij en de look van Privacy Nexus is wat veranderd. Op deze manier willen we zorgen dat bepaalde onderdelen beter te vinden zijn, onze software nog gebruiksvriendelijker wordt en we ook toekomstige modules kunnen blijven toevoegen. Alle huidige modules zijn nu terug te vinden onder het kopje ‘Privacy Management’ in het menu.

Informatiebeveiliging Scan                                                              

Privacy en Informatiebeveiliging; twee onderwerpen die niet hetzelfde betekenen maar wel veel met elkaar te maken hebben. Immers is een goede beveiliging van persoonsgegevens een absolute ‘must’ vanuit de AVG. Ofwel, zonder informatiebeveiliging geen privacy.

Daarom gaan wij Privacy Nexus uitbreiden met functionaliteiten die je kunnen ondersteunen bij de informatiebeveiliging. De eerste stap hebben we nu genomen, namelijk de toevoeging van een Informatiebeveiliging Scan. Dit is net als de Privacy Scan een nulmeting die je zelf kunt uitvoeren. Vervolgens wordt er een rapport opgesteld inclusief aanbevelingen. Je kunt de scan vinden onder het kopje ‘Informatiebeveiliging’ in het menu.

Data Management Scan                                                              

Inmiddels zijn steeds meer organisaties een heel eind op weg als het gaat om het beleggen en implementeren van verantwoordelijkheden en maatregelen op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Een logische vervolgstap is om dan te gaan kijken naar optimalisatie. Hoe zorg je er voor dat verwerking van (persoons)gegevens op een efficiënte manier plaatsvindt en dat de gegevens die je gebruikt van hoge kwaliteit zijn?

Om bij het beantwoorden van die vragen te helpen hebben wij de  Data Management Scan ontwikkeld. Hierin hebben we de belangrijkste onderwerpen in het kader van data management samengevat in een korte assessment. Gebruik de Data Management Scan om te kijken hoe jouw organisatie er voor staat! Je vindt deze scan onder het kopje ‘Data Management’ in het menu.

August 1, 2019