Privacy Nexus Update - Beoordeling door FG

Van Admin naar FG of Privacy Officer                                                              

Er is een nieuwe gebruikersrol toegevoegd aan Privacy Nexus, namelijk die van Functionaris Gegevensbescherming (FG). Met deze nieuwe rol komt de mogelijkheid om als FG een Systeem of Verwerking te beoordelen. Nu er een aparte FG-rol beschikbaar is, vonden wij de naam van de gebruikersrol 'Admin' niet passend meer. Daarom is deze naam veranderd in Privacy Officer. Dit verandert dus niks aan de rechten, enkel de naamgeving is aangepast!

Wij hebben alle Admins omgezet naar Privacy Officers. Vervolgens kan elke Privacy Officer zelf kiezen tussen de rol van FG of Privacy Officer. Dit doe je via 'Gebruikersinstellingen'. Er kunnen meerdere gebruikers de rol toebedeeld krijgen. Maak hier dus goede afspraken over binnen je organisatie, zodat duidelijk is bij wie deze verantwoordelijkheid komt te liggen.

Beoordeling als FG                                                              

Om een inzending te beoordelen klik je op de naam van het betreffende Systeem/Verwerking en klik je op de knop 'Beoordeel laatste inzending'. Als FG kun je een inzending beoordelen op twee manieren: accepteren of afwijzen, eventueel met toelichting.

Voor elk Systeem/elke Verwerking is te zien of de laatste inzending is beoordeeld door de FG en zo ja, wat het oordeel dan is. Ook gaat er een notificatie naar de Leden zodra de inzending is beoordeeld.

Om als FG een overzicht te krijgen welke inzendingen jouw oordeel nodig hebben, kun je de gehele lijst Systemen/Verwerkingen hier op filteren onder de knop Filters.

May 24, 2019