Privacy Scan

Bepaal de status van privacy compliance in jouw organisatie

De AVG brengt een aantal nieuwe verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee. Het kan soms moeilijk zijn om te bepalen waar jouw organisatie allemaal aan moet voldoen onder de AVG. Ook kan het moeilijk zijn om goed overzichtelijk te krijgen waar jouw organisatie nu staat met betrekking tot deze nieuwe verantwoordelijkheden en verplichtingen. Gebruik de Privacy Scan om inzicht te krijgen in de status van privacy compliance binnen jouw organisatie.

Informatie verzamelen

Voor een goed oordeel over de privacy compliance van jouw organisatie hebben we basisinformatie over jouw organisatie nodig. Deze informatie helpt de Privacy Scan te bepalen of je aan bepaalde verantwoordelijkheden uit de AVG (zoals het hebben van een FG) moet voldoen. Deze informatie wordt verzameld aan de hand van een korte vragenlijst.

Beoordeling & Rapportage

Beantwoord eenvoudige vragen over de voortgang op gebied van privacy compliance binnen jouw organisatie en geef toelichting waar noodzakelijk. De vragen betreffen verschillende onderdelen van AVG implementatie zoals Documentatie, Awareness en Procedures.

De Privacy Scan genereert automatisch een rapport met daarin de gestelde vragen, jouw ingevulde antwoorden (en eventuele toelichting) en onze beoordeling en aanbevelingen. Gebruik dit rapport als eenvoudig overzicht van aandachtspunten op het gebied van privacy compliance binnen jouw organisatie.

Bekijk ook onze andere modules: