Privacy Scan

Bepaal de status van privacy compliance in jouw organisatie

De AVG brengt een aantal nieuwe verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee. Het kan soms moeilijk zijn om te bepalen aan welke van deze verantwoordelijkheden en verplichtingen jouw organisatie allemaal moet voldoen. Daarnaast kan het moeilijk zijn om vervolgens goed overzichtelijk te krijgen waar jouw organisatie nu staat met betrekking tot deze nieuwe verantwoordelijkheden en verplichtingen. Gebruik onze Privacy Scan om goed inzichtelijk te krijgen wat de status van privacy compliance is binnen jouw organisatie.

Informatie verzamelen

Voor een goed oordeel over de privacy compliance van jouw organisatie hebben we basisinformatie over jouw organisatie nodig. Deze informatie helpt de Privacy Scan te bepalen of je aan bepaalde verantwoordelijkheden uit de AVG (zoals het hebben van een FG) moet voldoen. Deze informatie wordt verzameld aan de hand van een korte vragenlijst.

Beoordeling & Rapportage

Beantwoord eenvoudige vragen over de voortgang op gebied van privacy compliance binnen jouw organisatie en geef toelichting waar noodzakelijk. De vragen betreffen verschillende onderdelen van AVG implementatie zoals Documentatie, Awareness en Procedures.

De Privacy Scan genereert vervolgens automatisch een rapport met daarin de gestelde vragen, jouw ingevulde antwoorden (en eventuele toelichting) en onze beoordeling en aanbevelingen. Gebruik dit rapport als eenvoudig overzicht van aandachtspunten op het gebied van privacy compliance binnen jouw organisatie.

Bekijk ook onze andere modules: