Verzoeken van Betrokkenen

Registreer en beheer al jouw Verzoeken van Betrokkenen op één plek.

De AVG geeft betrokkenen meer rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens. In de artikelen 15 tot en met 18 en 19 tot en met 22 worden in totaal zeven specifieke rechten genoemd die de betrokkene kan uitoefenen, bijvoorbeeld om persoonsgegevens te laten corrigeren of wissen.

De verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking moet deze rechten respecteren en is daarom verplicht om in te gaan op deze verzoeken van betrokkenen. Met Privacy Nexus kun je al deze verzoeken op één plek registeren en hun voortgang bijhouden.

Eenvoudig registeren en beheren

Met de Verzoeken van Betrokkenen module biedt Privacy Nexus een duidelijke workflow om alle verzoeken van betrokkenen die jouw organisatie heeft ontvangen te registreren. Registreer de verzoeken met een eenvoudige vragenlijst en volg de voortgang ervan door verschillende statussen toe te kennen. Privacy Nexus stelt je in staat om alle inkomende verzoeken eenvoudig te categoriseren op basis van het recht dat de betrokkene uitoefent, notities te maken tijdens de afhandeling van het verzoek en tenslotte het Dashboard te gebruiken om een overzicht te maken van het totale aantaal verzoeken dat jouw organisatie in de loop der tijd heeft ontvangen. Houd individuele verzoeken bij en toon de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat je compliant bent met de AVG door gebruik te maken van Privacy Nexus!

Bekijk ook onze andere modules: