Vendor management

Eenvoudig en automatisch monitoren van leveranciers

Toon naleving van de wet aan (art. 29, AVG)

Controleer al jouw verwerkersovereenkomsten met derden die namens jou persoonsgegevens verwerken.

Stuur automatisch nalevingsbeoordelingen

Privacy Nexus stelt jou in staat om automatisch en periodiek een vragenlijst naar derden te sturen om de naleving van jullie verwerkersovereenkomst te beoordelen.

Krijg grip op jouw verwerkersovereenkomsten

Upload de actuele verwerkersovereenkomsten in Privacy Nexus zodat ze allemaal op één plek terug zijn te vinden.

Registreer bewijs

De antwoorden op de vragenlijst worden geregistreerd in Privacy Nexus en kunnen dienen als bewijs dat jouw organisatie inderdaad inspanningen heeft geleverd om haar verwerkers in de gaten te houden.

Bekijk ook onze andere modules: