Incidenten & datalekken

Registreer je datalekken en handel deze stap voor stap af.

Toon naleving van de wet aan (art. 33-34, AVG)

Houd een register bij van alle datalekken die zich binnen jouw organisatie voordoen.

Gebruik een stapsgewijze aanpak

Door de verschillende stappen te voltooien word je door het hele proces geleid omtrent het correct afhandelen van het incident.

Verzamel alle relevante informatie

Door een vragenlijst te gebruiken die identiek is aan die van de AP, zorgen we ervoor dat jij alle relevante informatie verzamelt indien het incident aan de AP gemeld moet worden.

Houd het simpel

Gebruik onze eenvoudige vragenlijst met gesloten vragen om alle juiste informatie vast te leggen.

Gebruik een handige TODO-lijst

Op basis van een vragenlijst bepaalt Privacy Nexus automatisch de verschillende acties die jij moet ondernemen om het incident correct af te handelen.

Log en volg de voortgang

Door al jouw activiteiten met betrekking tot het incident te registreren, helpt Privacy Nexus jou eenvoudig aan te tonen dat de 72-uur durende deadline voor het melden van het incident wordt nageleefd.

Bekijk ook onze andere modules: